21. CS potlach
Čičava, 6.9.2014

Lodenica
Piešťany, 30.8.2014

Mara Camping
Lipt. Trnovec, 15.8.2014

Drotária
Turzovka, 18.7.2014

Turzovský vrabčiak
Turzovka, 17.5.2014

Školský ples
Teplička Nad Váhom, 8.2.2014