Jaroslav Chrupka
sólová gitara a spev

Nicoletta Berová
spev, tamburína, trepačka

Vladimír Pečner
gitara a spev

Patrik Jankovič
basgitara

Miloslav Barčiak
perkusie

HRALI A SPIEVALI V OSUDOCH
  • Miroslav Broz – basgitara (2014-2016), klávesy (2016-2017)
  • Janka Koniorová – spev (2013-2015)
  • Martin Szotkovski – doprovodná gitara, spev (2012-2014)
  • Emil Uškovič – doprovodná gitara, spev (2014)
  • Štefan Frnčo – basgitara (2012-2013)
  • Lenka Klimeková – spev (2012-2013)
  • Juraj Šamaj – basgitara (2012)