Jaroslav Chrupka
sólová gitara a spev

Nicoletta Berová
spev, tamburína, shaker

Vladimír Pečner
gitara a spev

Patrik Jankovič
basgitara

Miloslav Barčiak
perkusie

 

Miroslav Broz – basgitara (2014-2016), klávesy (2016-2017)
Janka Koniorová – spev (2013-2015)
Martin Szotkovski – doprovodná gitara, spev (2012-2014)
Emil Uškovič – doprovodná gitara, spev (2014)
Štefan Frnčo – basgitara (2012-2013)
Lenka Klimeková – spev (2012-2013)
Juraj Šamaj – basgitara (2012)